arengar = to harangue transitive verb

arengar

transitive verb
transitive verb

English Translation of ARENGAR

transitive verb
: to harangue, to lecture
Conjugation

Conjugation of ARENGAR

Irregular
 PresentPreterit (Past)ImperfectConditionalFutureImperativePresent PerfectPreterit PerfectPast Perfect (Pluperfect)Conditional PerfectFuture PerfectPresent SubjunctiveImperfect SubjunctiveFuture SubjunctivePresent Perfect SubjunctivePast Perfect (Pluperfect) SubjunctiveFuture Perfect Subjunctive
yoarengoarenguéarengabaarengaríaarengaré he arengadohube arengadohabía arengadohabría arengadohabré arengadoarenguearengasearengarehaya arengadohubiese arengadohubiere arengado
arengasarengastearengabasarengaríasarengarásarengahas arengadohubiste arengadohabías arengadohabrías arengadohabrás arengadoarenguesarengasesarengareshayas arengadohubieses arengadohubieres arengado
élarengaarengóarengabaarengaríaarengaráarengueha arengadohubo arengadohabía arengadohabría arengadohabrá arengadoarenguearengasearengarehaya arengadohubiese arengadohubiere arengado
nos.arengamosarengamosarengábamosarengaríamosarengaremosarenguemoshemos arengadohubimos arengadohabíamos arengadohabríamos arengadohabremos arengadoarenguemosarengásemosarengáremoshayamos arengadohubiésemos arengadohubiéremos arengado
vos.arengáisarengasteisarengabaisarengaríaisarengaréisarengadhabéis arengadohubisteis arengadohabíais arengadohabríais arengadohabréis arengadoarenguéisarengaseisarengareishayáis arengadohubieseis arengadohubiereis arengado
ellosarenganarengaronarengabanarengaríanarengaránarenguenhan arengadohubieron arengadohabían arengadohabrían arengadohabrán arengadoarenguenarengasenarengarenhayan arengadohubiesen arengadohubieren arengado
 PresentPreterit (Past)Imperfect
yoarengoarenguéarengaba
arengasarengastearengabas
el/ella/
Ud.
arengaarengóarengaba
nosotrosarengamosarengamosarengábamos
vosotrosarengáisarengasteisarengabais
ellos/ellas/
Uds.
arenganarengaronarengaban
 ConditionalFutureImperative
yoarengaríaarengaré 
arengaríasarengarásarenga
el/ella/
Ud.
arengaríaarengaráarengue
nosotrosarengaríamosarengaremosarenguemos
vosotrosarengaríaisarengaréisarengad
ellos/ellas/
Uds.
arengaríanarengaránarenguen
 Present PerfectPreterit PerfectPast Perfect (Pluperfect)
yohe arengadohube arengadohabía arengado
has arengadohubiste arengadohabías arengado
el/ella/
Ud.
ha arengadohubo arengadohabía arengado
nosotroshemos arengadohubimos arengadohabíamos arengado
vosotroshabéis arengadohubisteis arengadohabíais arengado
ellos/ellas/
Uds.
han arengadohubieron arengadohabían arengado
 Conditional PerfectFuture Perfect 
yohabría arengadohabré arengado 
habrías arengadohabrás arengado 
el/ella/
Ud.
habría arengadohabrá arengado 
nosotroshabríamos arengadohabremos arengado 
vosotroshabríais arengadohabréis arengado 
ellos/ellas/
Uds.
habrían arengadohabrán arengado 
 Present SubjunctiveImperfect SubjunctiveFuture Subjunctive
yoarenguearengasearengare
arenguesarengasesarengares
el/ella/
Ud.
arenguearengasearengare
nosotrosarenguemosarengásemosarengáremos
vosotrosarenguéisarengaseisarengareis
ellos/ellas/
Uds.
arenguenarengasenarengaren
 Present Perfect SubjunctivePast Perfect (Pluperfect) SubjunctiveFuture Perfect Subjunctive
yohaya arengadohubiese arengadohubiere arengado
hayas arengadohubieses arengadohubieres arengado
el/ella/
Ud.
haya arengadohubiese arengadohubiere arengado
nosotroshayamos arengadohubiésemos arengadohubiéremos arengado
vosotroshayáis arengadohubieseis arengadohubiereis arengado
ellos/ellas/
Uds.
hayan arengadohubiesen arengadohubieren arengado
Present Participle: arengando
Past Participle: arengado

Seen & Heard

What made you want to look up arengar? Please tell us where you read or heard it (including the quote, if possible).

Spanish Word of the Day